Translate

2018年1月16日 星期二

Moneual P10 吸塵拖地機械人

Moneual P10 吸塵拖地機 已登陸香港!!! 

VACUUM & MOP Robot Cleaner


吸塵+掃地+拖地, 集3合1功能於一身, 切換吸口和UV殺菌燈, 讓您輕鬆享受家居生活!!🔷特點:

1. 智能導航: 3D陀螺儀地圖和定位; 智能規劃路徑,遇移動障礙物保持原有路徑規劃。
2. 手機APP地圖顯示(升級版將會推出)
3. 全屋識別: 多房間識別,規律性依次清掃各房間。狹小空間中智能脫困。
4. 記憶功能: 清掃完成後回到充電座,如充電座未接電則回到開始清掃的起點。
5. 一次性清掃覆蓋率大於98%,清掃路徑不重複。
6. 吸力模式可調控。
7. 專利水箱、帶拖地功能。
8. 防纏繞滾刷
**9. 專利雙向紫外線殺菌
10. 可切換雙吸口設計

-------------------------------------------------------------------